Forventet lesetid: 3-6 minutter.

De nedenstående betingelser gjelder for salg av tjenester fra sportslabben (sportslabben.no) til forbruker. Det er viktig at du leser nøye gjennom disse, og skulle det være noe du ikke forstår, så send oss en epsort på sportslabben@gmail.com og spør.

Betingelsene er utarbeidet med bakgrunn i Forbrukerombudets veileder og retningslinjer for salgsbetingelser og Forbrukerrådets veileder til opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og utenom faste forretningslokaler.

Betingelsene utgjør sammen med bestillingen din, avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år kan du gjøre en bestilling hvor du betaler med kort, men ikke med faktura eller delbetaling. Vi ønsker likevel at du innhenter skriftlig samtykke fra en av foreldrene dine. Dette kan sendes som vedlegg på e-post til oss.

Har du spørsmål til betingelsene? Ta gjerne kontakt på ovenstående e-post sportslabben@gmail.com

Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven og E-handelsloven.

1. Definisjon av parter

Selger er Sportslabben (925 214 434).

I det følgende vil selger omtales som vi, oss eller sportslabben.no. Enknr er 925.214.434. Vi kan kontaktes på mail og vil svare deg så fort som mulig (sportslabben@gmail.com)

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen (kundeskjemaet som du må fylle ut når du bestiller en tjeneste hos oss). Kjøper vil i det følgende omtales som du, deg, din eller ditt.

2. Bestilling og avtaleprosess

Bestillingen av private treningsøkter er bindende i det den registreres på vår server. Likeså er vi også bundet av bestillingen din. Vi vil påbegynne arbeidet med bestillingen din omgående. Hvis du ønsker å angre kjøpet, er det viktig at dette gjøres snarest mulig og senest før vi har påbegynt arbeidet med bestillingen.

Bestillingen din ansees som en enkeltstående tjeneste og leveres innenfor et konkret tidsrom, nærmere bestemt 4 uker fram i tid fra du har mottatt bestillingen din.

Når produktet/tjenesten er klargjort i systemet vårt vil du bli gjort oppmerksom på dette via e-post eller en melding på mobil. 

Ved bestillinger av digitalt innhold innenfor et tidsbegrenset tidsrom er bestemmelsene om angrerett annerledes enn det du kanskje er vant til. Vi ber deg derfor lese gjennom punkt 8 nøye før du bestiller.

3. Opplysninger funnet på sportslabben.no

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din dersom vi ikke har kapasitet til å ta deg inn som kunde. Du vil da få et tilbud om å bli satt på venteliste.

4. Priser og all informasjon om våre tjenester

Totalprisen for bestillingen din vil tydelig fremgå før du betaler. Hvis du betaler med faktura eller delbetaling vil du få vite den nøyaktige kostnaden før du bestiller. Alle priser er inkludert alle utgifter og kostnader forbundet med bestillingen.

Merk at alle vi selger både faste program og treningsøkter. 

Det tas forbehold om feilprising og at dette vil medføre kansellering av kjøp.

5. Levering av tjenestene/produktene

Normal leveringstid på produktene vi tilbyr er 1 til 5 dager. Ved avvik vil dette varsles per e-post og/eller via meldingssystemet som brukes internt i kommunikasjonen mellom oss og deg.

Normalt vil vi påbegynne arbeidet med bestillingen din allerede samme dag som du bestiller, så fremt bestillingen gjøres i tidsrommet 07.00 – 19.00. Dette gjelder 5 dager i uken, foruten julaften, 2. juledag, Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag og 17. mai). Disse dagene vil det heller ikke blitt evaluering for de med oppfølging. Evalueringene kan da bli forskjøvet med en uke, såfremt ikke annen avtale gjøres med coach.

I den grad det går over 5 dager uten at du hører fra oss, kan du gjerne sende oss en e-post på sportslabben@gmail.com og purre.

Ved bestilling forventes det at du kan starte opp med en gang, så lenge ikke noe annet er avtalt på forhånd. Ved oppstart senere, må du si fra før oppstart før start og oppsettet er ferdigstilt.

Du kan ikke vente lengre enn 1 måned før du må begynne. Etter dette frasier du deg retten til bli fulgt opp av en av våre personlig trenere. Det digitale innholdet; som treningsprogram, kostholdsplan og eventuelle e-boker tilhører deg og kan bli sendt til deg per e-post om det er ønskelig.

Ved dokumentert sykdom eller skade vil du kunne fryse din planlagte treningssession du allerede har betalt for i inntil 3 måneder, om ikke annet er avtalt med oss. Det forventes at man ved lengre tids sykdom kan dokumentere dette, hvis ikke ansees perioden du har tilgode som utløpt.

Ved ferieavvikling, sykdom, avsluttet arbeidsforhold eller uforutsette hendelser hos din coach vil du bli flyttet over til en annen coach, fortrinnsvis én du velger selv.

6. Kundedata

Informasjonen som fremkommer via kundeskjemaet du fyller inn for å booke time og øvrig informasjon som måtte komme fram vil ikke under noen omstendighet bli delt med tredjepart.

All informasjon om deg vil bli oppbevart ifølge norsk lov. Ønsker du denne slettet i etterkant av avslutning av abonnement, så send oss en e-post så gjør vi dette for deg.

7. Angrerett (Viktig!)

Salg av treningsprogram defineres av Angrerettloven som fjernsalg (se punkt 3.2 i den praktiske veilederen fra Forbrukerrådet.

Tjenestene vi tilbyr faller innunder punkt 5, side 10, i veilederen. I punkt 5, s. 10 i veilederen nevnes det at angreretten bortfaller når leveringen har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke. Forbrukeren må erkjenne at angreretten går tapt når avtalen er oppfylt.

Ved å huke av for å ha lest disse salgsbetingelsene har du gitt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til at vi kan begynne arbeidet med bestillingen din og at du samtidig erkjenner at angreretten har gått tapt.

På side 10 i samme veileder anbefaler vi at du spesielt gjør deg kjent med punktet om fullførte tjenester og digitalt innhold. Her beskrives det nærmere om hvorfor og hvordan angreretten bortfaller.

Det du bestiller er et digitalt innhold som kan lastes ned. Dette vil i seg selv bety at angreretten avskjæres allerede når leveringen av det digitale innholdet påbegynnes (se side 13 i veilederen).

Et kjøp av våre produkter/tjenester innebærer at vi umiddelbart etter registrert betaling begynner arbeidet med ditt personlige oppsett.

Ønsker du å angre må det gjøres per e-post sportslabben@gmail.com før vi har påbegynt oppsettet ditt.

Er du uenig med oss og vi sammen ikke kommer fram til en felles løsning, anbefaler vi at du kontakter Forbrukerrådet.no og/eller Forbrukerombudet.no og tar saken videre. De vil ta kontakt med oss for en redegjørelse, før de foreslår en løsning.

forbrukerrådets praktiske veileder vil du også ha alle aktuelle bestemmelser lett tilgjengelig på høyre side av hvert dokument-ark, blant annet den loven og de paragrafer (§) som gjelder.

Er du usikker på hva dette innebærer for deg? Ikke nøl med å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne med å henvise deg til rett instans.

8. Priser og levering

Som nevnt ovenfor vil totalsummen på kjøpet fremkomme før bestilling gjennomføres. Prisene kan derimot være i forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av kostnader relatert til produktutvikling. Vi vil varsle om dette på forhånd.

Alle leveringstider må ansees som veiledende. Eventuelle prisendringer vil uansett ikke ha tilbakevirkende kraft og du vil forholde deg til den prisen som oppgis ved betalingstidspunkt.

9. Kundens plikter

Som kunde hos sportslabben er du ansvarlig for betaling av de tjeneste vi tilbyr. Dette ansvaret omfatter også ikke å la andre bruke vårt system eller dele det digitale innholdet du har tilgang til, med andre.

Det er ikke under noen omstendighet lov til å videreformidle de dokumentene som du får tilgang til og de må ansees personlige. Dette gjelder også dokumenter du vil få tilgang til gjennom eventuell medlemsgruppe. Det er følgelig heller ikke lov å ta skjermbilder av treningsprogram å dele med andre uten at du har fått eksplisitt samtykke fra Sportslabben.

10. Skader som følger av coaching eller program. 

Vi i sportslabben vil selvfølgelig ta godt vare på våre kunder, men det vil alltid være risiko for ulike skader under coaching eller når kunder gjennomfører våre program. Sportslabben fraskriver seg alt av ansvar for eventuelle skader som skulle oppstå knyttet til våre tjenester.

11. Ekstraordinære hendelser

Det tas forbehold om at ekstraordinære hendelser, herunder Force Majeur kan forhindre oss i å levere tjenestene og produktene til avtalt tid.

12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim Tingrett som verneting.

Kontaktinformasjon

Birkelands. Org. Nr 914.083.168
Adresse: Uelands gate, 0854 Oslo

Kundeservice/kontakt: Sportslabben@gmail.com

Sist oppdatert og revidert 04.08. 2021.

Endring i vilkårene

Sportslabben forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.