PERSONVERN

Personvernerklæring for www.sportslabben.no

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på www.sportslabben.no. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Birkelands har organisasjonsnummer: 925 214 434  (heretter “sportslabben” eller “vi”) er ansvarlig for behandlingen. Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kundeservice via e-post til sportslabben@gmail.com.

Hvorfor og hva slags personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Gjennomføring av kjøp på www.sportslabben.no

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om ditt kjøp, betalingsmåte, utleveringsinformasjon og IP-adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.

Nyhetsbrev:

Navn og e-postadresse. Denne informasjonen blir kun brukt av sportslabben., som vi bruker til å lage og sende ut nyhetsbrev, og vil ikke bli gitt bort eller solgt til andre. Vi sender bare ut nyhetsbrev til de mottakerne som selv har valgt å abonnere på nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av e-postlisten vår ved å følge lenken nederst i nyhetsbrevene.

Deltagelse i konkurranser i regi av  Sportslabben:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.

Henvendelser til kundeservice:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene.

Utlevering av personopplysninger til andre

Hos Sportslabben handles det direkte med oss. Men i vår tjeneste – Private- og gruppetrening, må vi dele viderformidle informasjon til de trenerne som er i ditt område, slik at kunden kan få en økt skreddersydd til sine behov. Dette kan skje både via e-post og SMS.

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, bortsett fra ved behandling av dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev. Her bruker vi leverandør i USA, henholdsvis WPEngine Inc. Våre leverandører er underlagt Privacy Shield. Det betyr at dine personopplysninger er like godt beskyttet hos vår leverandører som ved behandling i EU/EØS.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til sportslabbens oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på kundeservice via e-post til sportslabben@gmail.com.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Du kan også endre og se dine personopplysninger på din brukerprofil og trekke ditt samtykke her.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Du har ingen plikt til å gi sportslabben dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra sportslabben, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen, for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på sportslabben.no. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden vår.