Orienteringstrening
Lesetid: 5 min

Trening av orientering for fotballspillere

Fotball er et spill som består av fire dimensjoner. Det er fysikk, teknikk, mentalt og taktikk. Orientering går under det sistnevnte, altså taktikk. Mange tror at orientering handler om å scanne flest mulige ganger fra høyre til venstre, noe vi ser svært ofte. Dette kan være smart, men i de fleste tilfellene får ikke spillerne med seg hva de faktisk ser. De har dermed mange søk, men sitter igjen med minimalt av informasjon de kan bruke. Basert på dette eksempelet skjønner du allerede at orientering handler om mer enn å se seg rundt. Man må forstå informasjonen som innhentes! 

Hva er orientering i fotball?

Orientering i fotball er spillerens evne til å innhente, tolke og ta valg basert på info som skjer rundt deg. Dette skjer med og uten ball, offensivt og defensivt. Et eksempel kan være at du blir oppmerksom på mostanderens forsvarslinje. Plutselig oppfatter du at de står veldig høyt. Denne informasjonen tolkes ved å starte et bakromsløp. Igjennom dette eksempel forstår spilleren hva han/hun ser, og handler på bakgrunn av dette. 

Det samme skjer i situasjoner hvor du blir spilt opp feilvent. Her må du som spiller orientere deg bak ryggen din for å se om presset kommer. Hvis presset kommer, er det naturlig at responsen blir støttepasning. Hvis presset ikke kommer, vil dette være et signal om å vende opp og sette fart fremover.  

Denne formen for orientering kan skje i situasjoner hvor ballen er på vei fra en annen spiller til deg. I slike tilfeller stilles det også krav til timingen på scanningen. Hvis du må orientere deg fullstendig mens ballen er i bena dine, så ligger du bakpå. Dette er ofte hva som skiller de beste spillerne.  

Hvordan trene på orientering?

Vi regner nå med at du forstår det grunnleggende rundt orientering. Det er egentlig ingen avansert måte å trene på, men det krever helst at man er flere personer som trener sammen. Dette er for å få et miljø hvor spillere flytter på seg, og du blir tvunget til å scanne etter info, og handle på bakgrunn av dette. Vi pleier alltid å anbefale spill hvis man skal kjøre egentrening. Dette inkluderer 1v1, 2v2 3v3 osv. På denne måten jobber du kontinuerlig med å innhente info, forstå og ta valg på bakgrunn av dette. 

Når man spiller småbanespill med andre har man ofte høy overføringsgrad, rett og slett fordi du spiller fotball. Dette er ikke langt unna konkurransekrav som er 11v11. De samme prinsippene gjelder. Man får selvfølgelig ikke de “lange” søkene som gjerne midtbanespillere har lavt i banen, spesielt når de er nede og henter ball og orienterer seg på løp i bakrom. 

Men hva om du er alene, eller ønsker å trene alene? Det å trene orientering alene er vanskeligere, men ikke umulig. Slik du har forstått, så handler det om å innhente informasjon fra ting som er i bevegelse og “uforutsigbart”. Klarer du å tenke ut noen metoder? La oss hjelpe deg litt på vei. Hvis du sjekker ut videoen under, så er det mulig å trene på orientering alene. 

Ta med deg en ipad, pc skjerm eller en iphone. Sett opp kjegler over et område og begynn og føre rundt, mens du får med deg hvilke tall og farge som kommer på skjermen. Prøv å være litt kreativ. Hvis du synes det er enkelt kan du utfordre deg med å gi tallene betydning. Et eksempel kan være føringer på høyrefot når det er partall og venstrefot på oddetall. Kun fantasien setter grenser, men vi anbefaler at du legger inn kommandoer for å ta valg basert på infoen du henter inn.